برای احراز هویت نیاز است تا عکسی مانند عکس پایین را در مسیر پروفایل > احراز هویت آپلود کنید. (ورود به صفحه پروفایل)

1- کارت بانکی که با آن از انارگیفت خرید داشته‌اید را روی یک کاغذ بگذارید.
(می‌توانید روی قسمت CCV2 و تاریخ انقضای کارت را بپوشانید)
2- متن نوشته شده بر روی تصویر (خرید از سایت انارگیفت مورد تایید است) را روی کاغذ یادداشت کنید.