بله. شما می‌توانید کد گیفت کارت خریداری شده را پس از دریافت، برای شخص دیگری به عنوان هدیه ارسال کنید. 

لازم به ذکر است کدها تنها یک بار امکان استفاده دارند.