اکانت شما مربوط به هر کشوری باشد، باید گیفت کارت مربوط به همان کشور را خریداری کنید. برای مثال اگر کشور اپل آیدی شما انگلیس باشد، شما حتما باید گیفت کارت اپل انگلیس خریداری کنید و اگر گیفت کارت کشور یا ریجن دیگری را خریداری کنید (مثلا آمریکا)، امکان استفاده از آن را نخواهید داشت.