خیر؛ شما تنها می‌توانید از طریق درگاه پرداختی اقدام به خرید کنید…